Plyn

Plyn je skupenství hmoty s nejmenší hustotou. Plyn zcela vyplní nádobu, v níž je uzavřen. Podle kinetické teorie plynů jsou molekuly plynu v neustálém neuspořádaném pohybu a jejich srážkami se stěnami nádoby vzniká tlak. Vztah mezi teplotou, tlakem a objemem ideálního plynu (jehož molekuly nemají samy žádný objem a nepůsobí jedna na druhou žádnými silami) udává Boylův-Mariottův zákon. Skutečné plyny se však id ideálního značně liší, neboť v nich působí slabé mezi molekulové síly.

V České Republice využívá zemní plyn více než 2,5 milionu domácností, zejména na vaření a ohřev vody.